Hoppa till sidans innehåll
Foto: Jimmie Adamsson Tobbes camp 2014

Allt om att spela i Karlskrona handboll på ett ställe


Här hittar du (nästan all) praktisk information om att spela i Karlskrona handboll:

 

Träningstider för de olika lagen hittar du här!

 

 

 

Medlemsavgifter 2018-2019

Vi strävar efter att hålla en låg medlemsavgift för att ge så många barn och ungdomar möjlighet att delta i föreningens verksamhet.

Aktiva medlemmar upp till 20 år: 400 kr

Aktiva medlemmar över 20 år: 500 kr

Familjemedlemskap: 850 kr

Stödmedlemskap 200 kr (inkl motion och handbollslekis)

Aktiva spelare får ett medlemskort efter att gällande avgifter (såväl medlems- som träningsavgiften) är betalda och går fritt in på våra seniorlags och HIFs hemmamatcher. Spelare som inte betalat får inte delta i seriespel!

Dokument för att fylla i personuppgifter och lämna till tränaren om betald medlemsavgift.

 

Träningsavgifter

Juniorer/Seniorer:  700 kr/säsong

A-ungdom:     500 kr/säsong

B-C ungdom:  400 kr/säsong

D-E ungdom och handbollsskola:200 kr/säsong

I träningsavgiften får man beställa en HUMMEL-föreningströja för endast 50:- denna provas ut och beställs vid "Klubbdagar" på Stadium, för mer info profilkläder, träningströja & klubbdagar.
Detta gäller alla ungdomslag medan junior-/seniorspelare kan ha valt att hantera detta gemensamt, fråga din ledare.

 

Vad får jag för medlems- och träningsavgiften?

 

- Kvalificerad handledning i barn- och ungdomshandboll av utbildade instruktörer

- Halltider, bollar, träningsmateriel, sjukvårdsväska, matchställ

- Anmälningsavgifter till seriespel

- Domarkostnader för förbundsdomare och ersättning till föreningsdomare

- Anmälningsavgifter för DM-spel och resa till DM-slutspel

- Anmälningsavgift till en fri cup/säsong (Säsongen 2018/19 är detta lagt på is tillsvidare eftersom avtalet med ICA Maxi inte är klart)

- Anmälningsavgifter, resor, (billigaste färdmedel), för USM-spel

- Licensavgift för A-ungdom och äldre

- Träningströja

- Möjlighet för A- och B-ungdom att genomföra fysprofil i samarbete med Health Lab

- Grundutbildning och vidareutbildning för ungdomsledare

- Försäkring via Svenska Handbollförbundets idrottsförsäkring, se även längst ned på denna sida.

- Våravslutningsträff för C, D och E-ungdomar

- Handbollsgala för senior, junior, A- & B-ungdom

 

Inbetalningar

Avgifterna gäller 1 september -31 augusti. Inbetalning av samtliga avgifter sker till Karlskrona Handbolls bankgiro: 5650-7122

Notera att både tränings- och medlemsavgift skall betalas. 

Vid inbetalning uppge alltid:       

-Typ av betalning (medlemsavgift, träningsavgift eller licensavgift)

-Namn, personnummer (10 siffror) och lag.

-Vid familjemedlemskap uppge samtligas namn. Skicka även ett mail till kansliet med motsvarande information! (Vid familjemedlemskap skall alla vara mantalsskrivna på samma adress) 

OBS! Sista inbetalningsdag är den 30 september.

 

Licensavgifter

Under förutsättning att medlems- och träningsavgift är betalda så löser föreningen licensavgiften.

 

Seniorlagens hemmamatcher

Ungdomsspelare i Karlskrona Handboll får fritt inträde till Dam- resp Herrseniorlags samt HIF Karlskronas hemmamatcher (separat ståplatskort som kan hämtas från HIFs kansli efter betald medlems-/träningsavgift).

Ungdomsledare i Karlskrona Handboll erhåller fritt inträde till  Dam- resp Herrseniorlags hemmamatcher samt kan köpa rabatterat säsongskort för ståplats på HIFs kansli.

 

Träningstider

Enligt schema på hemsidan

 

Materiel och sjukvårdsväska

Matchklädsel

- Föreningen står för matchställ i form av byxa och tröja.

- Spelaren står för strumpor och inomhusskor.

 

Seriespel/

ungdom

Seriespel sker normalt inom eget distrikt men kan även genomföras i något av granndistrikten exempelvis Skåne efter dialog med ungdomssektionen och förbundet.

Föreningen står endast för anmälningskostnader samt ev. kostnad för matchändring för lagen.

Kostnad för transporter skall bekostas av laget.

Alla matchändringar kräver att lagledaren skickar en ändringsblankett till förbundet som fakturerar föreningen.

 

Checklistor för matchflytt och domartillsättning.

Checklista domartillsättning
Checklista matchflytt

Sekretariat

Alla ungdomslag behöver själva bemanna sekretariatet vid sina hemmamatcher.

I början av säsongen kommer alla ledare informeras om sekretariatsutbildning och rekommendation är att 1 förälder/barn bör ha deltagit i sekretariatsutbildning.

Kontaktperson i ungdomssektionen: Magnus Persson

 

Domarkostnader för seriespel

Föreningsdomare (för C & D-ungdom) får ersättning med 100 kr per dömd match för förstaårsdomare och 125 kr per dömd match för domare som har dömt i minst två år.

Domare kvitterar ut ersättning via kansliet på särskild blankett.

Förbundsdomare (för B & A-ungdom samt J-lag) lämnar ett underlag efter genomförd match. Detta skall omgående lämnas till kansliet som kommer att överföra ersättningen till respektive domare.  Om domaren inte får sin ersättning inom stipulerad tid bötfälls föreningen så det är mycket viktigt att alla lag sköter detta på bästa sätt!

 

Lagkassor

Här finns information om lagkassan fungerar, hur man ansöker och redovisar;

Riktlinjer, ansökan, Redovisning av lagkonto, Redovisning av intäkter och kostnader utan kvitto

Vi rekommenderar en läsning av Riksidrottsförbundets syn på lagkassor: RF om lagkassor

 

LOK-stöd

LOK-stödet (lokalt aktivitetsstöd) är en av föreningens viktigaste inkomstkällor och därför är det oerhört viktigt att alla tränare- och lagledare tar ansvar för att se till att alla sammankomster registreras löpande för LOK-stöd.

På idrottonline.se finner man också manualer med mer info om LOK-stöd.

För mer detaljerad information om LOK-stöd och utbildning i Idrottonline går det också bra att vända sig direkt till Magnus Persson på SISU Idrottsutbildarna

 

Via SISU Idrottsutbildarna kan föreningen få hjälp och stöd för olika utbildningsinsatser ex; föreläsningar, litteratur, tejputbildning, ledarutbildningar etc.

Lärande träffar i samband med ledarträffar, aktivträffar (teori, teambuilding etc) och olika gruppmöten med minst tre deltagare kan göras i lärgrupp och registreras via SISU.

För och komma igång med detta kontakta Magnus Persson, SISU, som även är kontaktperson för  utbildningar genom Småland-Blekinge Handbollsförbund.

 

Sponsring och övriga avtal

http://www3.idrottonline.se/KungligaFlottansIF-Handboll/Sponsormeny/

Kontaktperson för frågor gällande sponsring för enskilda lag:

Bobby Stubb

 

Ledarersättningar

Karlskrona Handboll uppskattar verkligen det arbete som alla ledare lägger ner till förmån för verksamheten i föreningen. Som en symbolisk gest får ungdomsledare i Karlskrona Handboll säsongen 2018/19 följande:

-  Tränare i ungdomslag 09 och äldre: Profilkläder (Karlskrona Handboll) till ett värde av 500 kr (räknas av på det som beställs på Stadiums klubbdagar).

-Tränare i Handbollsskolan beställer (och hämtar) shorts och träningströja på Stadiums klubbdagar.

-Tränare i Handbollslek beställer (och hämtar) en träningströja på Stadiums klubbdagar.

-  Möjlighet till kompentensutveckling genom olika utbildningar som kommer erbjudas under säsongen.

 

 

 

 

Föreningscup/

ungdom

För att finansiera föreningscupen så kommer vi under våren 2019 att påbörja försäljning av Sportlotten.

https://www.sportlotteriet.se/content/den-svenska-idrottens-lotteri 

Försäljning påbörjas under våre 2019. Mer information skickas ut via tränare/föräldrarepresentanter inom kort.

Föreningen står för anmälningsavgift samt ersättning för mat (frukost 35 kr, lunch 60 kr och middag 60 kr) och logi mellan speldagarna (hårdförläggning eller enkel logi, dock max 400 kr per natt och tränare) för 2 ledare för en föreningscup per seriespelande lag och säsong. Reseersättning från föreningen utgår inte.

En ekonomisk sammanställning med kvitto ska skickas till kansliet efter genomför turnering för att ersättning skall betalas ut.

Strävan är att innan säsongens start peka ut vilka cuper som är tänkbara. Det kan inte uteslutas att olika cuper pekas ut för olika ålderskategorier.

Anmälan sker av respektive lag och ersättning begärs via kansliet.

Peter Kjellberg i ungdomssektionen är sammanhållande och kommer ut med info under hösten.

 

Ersättning till lag och ungdomar för:

- DM

- USM

- Läger

 

DM: Ingen ersättning utfärdas för DM-kvalmatcherna.

DM-slutspel:

Till DM-slutspelet bekostar klubben transport för de kvalificerade lagen och deras tränare.

Erfarenheter från tidigare år är att det har varit väldigt svårt att samordna de respektive lagens transporter med storbuss.

Researrarngemang bestäms på föjande sätt:

1. Deltagande lag diskuterar sinsemellan om det finns vinster att göra med gemensam transport.

2. Ta offerter och gör en sammanvägd bedömning av vad som blir billigaste färdmedel. Minibussar (vi har avtal med AVIS, se nedan) eller bil med milersättning för spelare och tränare kan vara tänkbara alternativ.

3. När samtliga lag är överens, stäm av med Johan Hjortsberg vilket alternativ som ska väljas. Detta skall göras i god tid innan slutspelet.

4. Boka överenskommet resealternativ. På fakturan måste namn, lag och DM anges.

Blir det pllatser över i exempelvis bussarna så kan dessa platser säljas till självkostnadspris, exempelvis till föräldrar/syskon. 

 

USM:. Ersättning sker för:

 • Anmälningsavgift
 • Domarkostnader
 • Reskostnader tur och retur med billigaste färdsätt, vilket kan vara minibuss. Antalet minibussar ska minimeras och begränsas till uttagna spelare och ledare. Övriga bekostar resan själva. Utnyttjas egna bilar utgår milersättning enl. skatteverkets regler. Antalet bilar som för minibuss.
 • För max 3 ledare utgår dessutom logi mellan speldagarna (hårdförläggning eller enkel logi, dock max 400 kr per natt och tränare) samt matersättning (frukost 35 kr, lunch 60 kr och middag 60 kr).
 • Researrangemang skall kommuniceras och avtalas med Johan Hjortsberg innan avresa.
 • En ekonomisk sammanställning med kvitto ska skickas till kansliet efter genomfört USM -steg för att ersättning skall betalas ut.

Inga kostnader för mat, logi mm får faktureras föreningen utan måste lösas av respektive lag på plats. 

Utnyttjas minibuss skall dessa bokas via Avis, epost skall skickas till ungdomasansvarig och ekonomihanteraren där lag, ändamål och kontaktperson skall anges. Minibussen skall lämnas tillbaka fulltankad och utlägg för drivmedel redovisas separat.

För underåriga lag som önskar delta i USM gäller att samtliga kostnader (anmälningsavgift, resor, boende, domarkostnader etc) bekostas av det enskilda laget. Om laget avser använda minibuss gäller bestämmelser nedan.

 

 Läger: För zon- och breddläger (Blekingelaget och Sverigecupen) anordnade av

Småland-Blekinge Handbollsförbund gäller följande:

Generellt gäller att ingen ersättning från klubben utgår. Spelarna står för resor, deltagaravgifter, viss mat och eventuella kostnader för övernattningar.

 Spelarutbildningen löper under 3 år. Säsongen 2018/19 är

 • B-ungdom år 1 FP05
 • B-ungdom år 2 FP04
 • A-ungdom år 1 FP03

 Lägerverksamheten i SmBl handbollsförbund är frivillig.

I detta stycke så kallas Småland Blekinge Handbollsförbund för förbundet och Karlskrona Handboll för föreningen.

 • Kostnader för lägren fastställs av förbundet. För säsongen 2018/19 gäller att endagarsläger år 1 kostar 300kr, andra och tredje året 350kr, tvådagarslägen kostar 800kr och Sverigecupen kostar 1000kr.
 • Förbundet kallar ca 1 månad före lägerstart berörda spelare till läger. Det görs via epost till spelarens förening samt på förbundets hemsida. Föreningen vidaresänder till tränarna i respektive årsklass/lag.
 • I kallelsen skall tydligt framgå om det är fri anmälan eller endast uttagna spelare som kallas till läger. Det skall också tydligt framgå vad lägret kostar per person.
 • Respektive tränare/lagledare samlar in pengar för samtliga deltagare och sätter in dessa på föreningens BG5650-7122 senast veckan innan lägret startar. Förbundet fakturerar sedan föreningen.
 • På kallelsen finns ett sista datum för att meddela återbud, samt hur detta ska gå till. Återbud innan sista datum debiteras ingen kostnad för spelaren.
 • Alla återbud meddelas per epost (This is a mailto link) eller telefon 0470-21834 till förbundets kansli.
 • Återbud efter sista datum debiteras med 150kr för endagarsläger och 450kr för tvådagarsläger.
 • För spelare som inte deltar utan att meddela debiteras hel avgift.

Utbildningsdokumenten med bl.a. ekonomiska bestämmelser, datum mm. finns här: http://www.svenskhandboll.se/Smaland-BlekingesHandbollforbund/Dokument/

 

Minibuss via Avis

Om inte egna bilar, tåg eller buss används för resa till bortamatcher kan man hyra minibuss via Avis (där vi har avtal).

Detta skall meddelas i förväg via e-post till ungdomsansvarig (This is a mailto link) samt till ekonomihanteraren (This is a mailto link) eftersom minibussen kommer att faktureras föreningen.

Minibussen skall återlämnas fulltankad och betalning för minibussen skall sättas in på föreningens BG5650-7122 första vardagen efter användandet. På inbetalning skall kontaktperson och ändamål anges.

 

Uppgifter som ska lösas inom respektive lag

Vi har valt organisationsmodellen att tränarna/ledarna utbildas för och sköter det som rör handbollsspelet och handbollsträningen, och att allt annat, såsom administration, ekonomi, arbetsinsatser, körning, hjälp vid cuper etc, sköts av föräldrarna.

Ju fler vi är som delar på arbetsuppgifterna, desto enklare att få fler att engagera sig.

Föräldrarnas uppgifter i Karlskrona handboll  24 aug 2017

 

Har du i samband med träning eller match råkat ut

för en idrottsskada?

Gå då in följande länk för information om försäkringsens innehåll samt hur man anmäler skada:

 www.gjensidige.se/handboll

All hantering sker sedan direkt mellan medlemmen (den skadade) och försäkringsbolaget.
not. Det är f.ö. säkrast att ange Kungliga Flottans IF som förening när man pratar med försäkringsbolaget.

 

 

Uppdaterad: 05 SEP 2018 09:51 Skribent: Jimmie Adamsson

följoss

KONTAKT

 

Postadress:
Kungliga Flottans IF - Handboll
Björkholmskajen 3
37136 Karlskrona

Besöksadress:
Björkholmskajen 3
37136 Karlskrona

Kontakt:
Tel: 0455311552
Fax: 0455311552
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

Våra samarbetspartners & sponsorer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om våra samarbetsavtal och samarbeta med oss